Narsist ilişki, partnerlerden birinin veya ikisinin de narsist bir karakterde olduğu toksik bir ilişki çeşididir. Narsist kişilik, bireyin aşırı derecede benmerkezci olması, sürekli olarak kendini övmesi ve karşı taraftan övgü beklemesi şeklinde tanımlanabilir. Bu özelliklere sahip bireyler, ilişki içerisindeki bu tutumlar ile karşısındaki kişilere psikolojik ve duygusal anlamda zarar verirler. Oldukça tehlikeli olan bu toksik ilişkinin na yazık ki sağlıklı hiçbir yanı yoktur. Bu kişiler empatiden yoksun ve karşısındaki kişinin duygularını manipüle etmeye meyillidir. Bu kimselerin içinde bulunduğu ilişkilerin özellikleri arasında şu maddeleri sayabiliriz:

  1. Manipülasyon.
  2. Sürekli kendini savunma.
  3. Devamlı takdir edilme arzusu.
  4. Şartlı sevgi ve ilgi.
  5. Aşağılama ve aşırı eleştiri.
  6. Empatiden yoksunluk.
  7. Gaslighting.

Bu olumsuz davranışlar birey üzerinde çeşitli etkiler uyandırır. Özsaygı eksikliği, toplumdan soyutlanma, anksiyete, depresyon gibi çeşitli psikolojik etkiler oldukça tehlikeli sonuçlar arasındadır. Bireyin narsist ilişki sonrası tekrar eski sağlığına kavuşması oldukça zordur. Bu süreçte profesyonel destek almanın yanı sıra aile ve arkadaş desteği de oldukça önemlidir. 

Narsist İlişkide Olduğumu Nasıl Anlarım?

Narsist bir ilişkide olduğunuzu anlamanın en belirgin başlıca belirtileri vardır. Narsist birey genellikle bu tür yöntemlere sıklıkla başvurarak partnerinin duygu ve durumlarından istifade etme, diğer bir değim ile manipüle ederek kendi çıkarları için kullanma eğiliminde bulunabilir. Bunlardan ilki sürekli eleştirmedir.

Partneriniz sürekli olarak sizi eleştiriyor, hatalarınızı sürekli vurguluyor ve kendinizi sürekli olarak yetersiz hissetmenize neden oluyorsa, bu narsistik bir ilişkinin işareti olabilir. Bir diğer belirti de empati eksikliğidir. Partnerinizin duygularınıza anlayış gösterme konusunda eksiklik yaşadığını ve sizin ihtiyaçlarınızı önemsemediğini fark ediyorsanız, bu narsistik bir davranış göstergesi olabilir. Çünkü onlar için karşı tarafın ne hissettiği yada düşündüğünün pek bir önemi yoktur. Manipülatif davranış en belirgin özellikleridir. Manipülatif taktikler ile sizi kontrol altında tutmaya çalışıyor veya sizin duygusal huzurunuzu ihmal ediyorsa, bu narsist ilişki belirtisidir. Sürekli olarak sizden ilgi, onay veya takdir bekliyor ve sizin ihtiyaçlarınızı ihmal ediyor veya önemsemiyorsa, Partneriniz sizi sürekli olarak incitiyor, suistimal ediyor veya duygusal olarak kötü hissettiriyorsa,  Partneriniz ilişkide sürekli olarak kontrolü elinde tutmaya çalışıyor, sizin kararlarınıza saygı göstermiyor ve kendini sürekli olarak üstün görüyorsa, ilişkiniz sürekli olarak drama ve çatışma doluysa, partneriniz sürekli olarak sizinle çatışma içindeyse ve ilişkide huzursuzluk hakimse, bu narsistik bir ilişki içerisindesiniz diyebiliriz.

 Eğer ilişkinizde bu tür davranışlarla karşılaşıyorsanız, profesyonel bir yardım almak ve ilişkinizi gözden geçirmek önemlidir.

 

İlişkide Narsist Erkek

İlişkide narsist erkek, genellikle manipülatif ve kontrolcüdür. İlişkideki partnerini kontrol altında tutmak ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için duygusal manipülasyonlar yapabilirler ve  istediklerini elde etmek için manipülatif taktikler kullanabilirler. Yalan söyleme, suistimal etme, suçlama ve tehdit gibi yöntemlerle partnerini etkilemeye çalışırlar. Fakat empati eksikliği onların en belirgin özellikleridir. İlişkide narsist erkek,  partnerinin duygularını anlamakta zorlanır ve onların ihtiyaçlarına duyarsız kalabilir. Sergilediği empati eksikliği ile partnerin duygusal ihtiyaçlarını göz ardı etmesine ve onları ihmal etmesine neden olabilir. Bu da ilişkide kadının kendini değersiz ve yetersiz hissetmesine, duygusal bağda kopmalar yaşanmasına ve çiftler arasında çatışmalar çıkmasına neden olur. Narsist biriyle ilişki yaşamak, partnerin duygusal ve zihinsel sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Narsist bir erkek, genellikle kendini diğerlerinden üstün görme eğiliminde olduğu için sağlıklı ilişki ve birliktelik yaşamak konusunda başarısızdırlar.

 

 Narsist Biriyle ilişki Yaşamak

Narsist kişilik bozukluğuna sahip bireyler ile bir ilişki içinde olmak zorlayıcı ve sıkıntılı bir deneyime neden olabilir. Narsist biriyle ilişki yaşamak genellikle duygusal istismar, manipülasyon ve kontrol altında olma gibi sorunları beraberinde getirir. 

Narsist biriyle ilişki yaşarken, duygusal istismarın işaretlerini tanımak önemlidir. Partnerinizin manipülatif davranışlarına, sürekli eleştiri ve suçlamalara, duygusal soğukluğa ve kontrolcü tutumlara dikkat edin. Bu işaretler, ilişkinizin sağlıksız olduğunu gösterir. Bu durum kendinizi suçlu hissetmenize neden olsa da bunun bir manipülatif baskı olduğu unutulmamalıdır.

 Kendinizi narsist bir ilişkinin zararlı etkilerinden korumak için sınırlar belirleyin ve bu sınırlara sıkı bir şekilde bağlı kalın. Partnerinizin manipülatif taktiklerine karşı direnç gösterin ve duygusal sağlamlığınızı koruyun. Kendinize zarar veren bir ilişkide kalmanın, uzun vadede sizin için iyi olmayacağını unutmayın.

Narsist biriyle ilişki yaşamak zorlayıcı olabilir ve bu durumla başa çıkmak için destek almak önemlidir. Aile üyeleri, arkadaşlar veya bir terapist gibi güvenilir kişilerle konuşun. Duygularınızı ifade edin ve yaşadığınız zorlukları paylaşın. Destek almak, duygusal olarak güçlü kalmak için önemlidir. Bunun için NLP uygulayıcı eğitim desteğimizden faydalanabilirsiniz.

En önemlisi kendi ihtiyaçlarınızı önemseyin ve refahınızı ön planda tutun. Narsist bir ilişkide partnerinizin ihtiyaçlarına aşırı odaklanmak yerine, kendi ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurun. Kendinizi sevin, değer verin ve kendi mutluluğunuz için adımlar atın. Narsist bir ilişki genellikle sağlıksız ve zararlıdır. Eğer ilişkiniz sizin için zararlı bir hal almışsa, ilişkiyi sonlandırma gücünüzü kullanın. Kendinizi ve duygusal huzurunuzu korumak için gerektiğinde ilişkiyi bitirmek cesaretini gösterebilin.

 

Narsistin İlişkiyi Bitirmesi Aşamasında Dikkatli Olun

Narsistin ilişkiyi bitirmesi, genellikle karmaşık ve duygusal olarak yıpratıcı bir süreç olabilir. Narsist biri ilişkiyi bitirmeye karar verdiğinde, manipülatif taktiklere başvurabilir. Partnerini suçlayıcı, aşağılayıcı ve duygularını suistimal edebilecek tavır ve sözler içerisinde bulunabilir, en önemlisi mutlaka duygusal manipülasyonlara başvurabilir.Bu taktikler, partnerin kendini güçsüz hissetmesine ve ilişkiyi bitirmekten vazgeçmesine neden olabilir.

Bir narsistin ilişkiyi bitirme aşamasında, narsistik öfke patlamaları yaşadığı gözlemlenmiştir. Bu durumda, partnerine karşı saldırgan veya agresif olabilir ve duygusal olarak zarar verebilir. Narsistik öfke, ilişkiyi bitirmek isteyen partnerin korkmasına ve geri adım atmasına neden olabilir bu da partnerin istemeden de olsa ilişkiye devam etme hatasına düşmesine neden olabilmektedir. Narsist biri ilişkiyi bitirmeye çalıştığında, hoovering adı verilen bir taktiğe de başvurabilir. Bu taktikte, ilişkiyi bitirmek isteyen partnerine geri dönmek için manipülatif ve duygusal bir çaba gösterir. Özür dileme, değiştiğini iddia etme veya tekrar birlikte olma teklifleri yapabilir. Fakat bunun hiçbir gerçekliği yoktur. Gaslighting adı verilen bu manipülasyon taktiği ile  partnerini kendi gerçekliğine şüphe duymaya ve kendini suçlu hissetmeye yönlendirmeye çalışır.ve böylelikle ilişkiyi bitirmek isteyen partnerin kararlılığını sarsabilir.

Narsistin ilişkiyi bitirmesi aşamasında bazı durumlarda da intikam duyguları yaşadığı saptanmıştır. Partnerini incitmek, zarar vermek veya itibarını zedelemek için manipülatif ve zarar verici davranışlar sergileyebilir. Bu durumda, ilişkiyi bitirmek isteyen partnerin güvenliğini ve sağlığını korumak önemlidir.

Narsist biriyle ilişkiyi sonlandırmak, cesaret gerektiren bir adımdır ve genellikle zorlu bir süreçtir. Ancak, sağlıklı bir ilişki ve kendi duygusal huzurunuz için önemlidir. İlişkiyi bitirme kararınızı destekleyen güvenilir kişilerden yardım alın ve kendinizi koruyun.

İki Narsistin İlişkisi Nasıldır?

Tehlikeli bir dansın öyküsü olarak tanımlayabileceğimiz iki narsistin ilişkisi, ilişkilerde sıkça karşılaşılan bir sorundur ve iki narsist arasındaki ilişki, genellikle karmaşık ve tehlikeli bir yolculuğa dönüşebilir. Birbirlerine karşı rekabetçi, manipülatif ve duyarsız olabilen çiftler arasında yaşanan dinamikler genellikle çatışma halinde geçmektedir. Kontrol ve güç mücadelesine dayalı olan bu ilişki türü, her iki tarafın da kendi egolarını tatmin etmek için çaba göstermesinin yanı sıra, karşılıklı anlayış ve empati den eksik yaşanan bir ilişkiyi bize tanımlar. İki narsist arasındaki ilişki genellikle duygusal istismar, çatışma ve manipülasyonla doludur. Her iki taraf da kendi ihtiyaçlarını ön planda tuttuğu için, ilişki sağlıklı bir şekilde ilerlemez ve sonunda her iki taraf da zarar görür. Bu nedenle, narsistik ilişkilerdeki tehlikeleri tanımak ve gerekirse profesyonel yardım almak önemlidir.

 2 narsist ilişkisi içerisinde bireyler, her adımı, diğerini manipüle etme ve üstünlük sağlama amacıyla atar. Borderline narsist ilişkisi olarak da tanımlayabileceğimiz bu durumda bireyler, karmaşık bir kişilik yapısına sahiptir ve ilişkilerindeki duygusal dalgalanmaları yoğun bir şekilde yaşarlar. İki borderline narsist arasındaki ilişki, duygusal patlamalar, çatışmalar ve anlık kıskançlık krizleri ile dolu olabilir. Her iki taraf da karşılıklı olarak birbirlerinin duygusal sınırlarını ihlal edebilir ve üstünlük kurma çabası ile ilişkilerindeki huzuru sekteye uğratacak davranışlarda bulunabilir.

EĞER SİZDE NARSİST BİR İLİŞKİ İLE YARALANMIŞ, KENDİNİZİ BU İLİŞKİ İLE BİRLİKTE YETERSİZ VE DEĞERSİZ HİSSETMEYE BAŞLADIYSANIZ DİŞİL ENERJİ EĞİTİMLERİMİZLE TANIŞIP YENİDEN HAYATA MERHABA DİYEBİLİRSİNİZ.

 

Write a comment

WhatsApp aç
Nasıl yarıdımcı olabilirim?
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?