Bilinçaltı temizliği, kişinin yaşadığı travmaların, hayatında iz bırakmış olumsuz geçmiş yaşantıların, takılı kalınan olumsuz düşünce kalıplarının birtakım yöntemler aracılığı ile gün yüzüne çıkarılıp kişinin mental sağlığının iyileştirilmesi sürecidir. Bu süreçte bilinçaltındaki anıları sildirme gibi bir durumdan söz edilemez. Kişi, yaşadığı sorunların farkına varmalı ve bu sorunları yok saymak yerine, onları onararak yaşamayı ve kendisini iyileştirmeyi öğrenmelidir. Aslında hayatımızda sorun olarak gördüğümüz ve üstesinden gelemediğimiz şeylerin zihnimizle ilgili olduğunu fark ederiz. Zihnimizi temizleyip iç huzuru bulduğumuzda birçok sorunun sandığımız kadar büyük olmadığının bilincine varırız. Bilinçaltı temizleme işlemi kişinin olumsuz algılarını yıkması, kendini yeni hedeflere yöneltmesi ve hislerini olumlu yönde temizlemesi amacı ile uygulanan bir işlemdir. Bu süreçte NLP (Nöro-Linguistik Programlama), EFT (Duygusal Özgürlük Tekniği), Meditasyon, Hipnoterapi, Olumlama ve Yazma Etkinlikleri gibi birtakım yöntemlerden yararlanılır. Kullanılan yöntemler kişiye uygun olarak belirlenir. Bu tekniklerin hepsinin nihai amacı aynıdır. Kişinin kendini daha iyi hissetmesine katkı sunmak ve yaşam kalitesini artırmak. Yaşadığımız sorunları zihnimizde büyüttüğümüzde ve bu sorunlara odaklandığımızda fark etmeden hayatın güzel ve olumlu taraflarını kaçırırız. Oysa, o sorunları çözebildiğimiz şekilde çözdüğümüzde veya çözemediğimiz sorunlar üzerinde düşünmeyi bıraktığımızda hayatımızın güzel tarafları bizi kucaklar. Olumlu düşünmek, yönümüzü olumlu taraflara çevirmek hayatımızı da olumlu anlamda etkiler. Olumlama yöntemi, olumlu ifadeler ile bilinçaltımızdaki olumsuz duyguları değiştirmek, bu anlamda oldukça iyileştirici bir yöntemdir. 

Bilinçaltı Temizliği Nedir

Bilinçaltı, kişinin bilinçli farkındalığı dışında hareket eden ve duyu organları aracılığı ile toplanan bilgileri otomatik biçimde depolayan zihinsel bir alandır. Bu alandaki veriler faydalı da zararlı da olabilir. Bilinçaltımız bu verilerin iyi ya da kötü olduğunu ayırt edemez aslında. Bu verilerin nasıl değerlendirileceği, bilinç düzeyindeki işlemlere bağlıdır. Dolayısıyla, hatalı inançlar ve düşünceler bilinç düzeyini olumsuz yönde etkileyebilir ve bireyin çeşitli zorluklarla karşılaşmasına yol açabilir.

Bilinç temizleme, kimi bireyler tarafından, bilinçaltındaki bilgilerin tamamen ortadan kaldırılması, silinmesi şeklinde algılanabilmektedir fakat bu işlem aslında zararlı inanç ve düşünce kalıplarının yerine daha olumlu ve gerçekçi olanları koymakla ilgilidir. “Temizleme” terimi, bu noktada her şeyi yok etmek veya tamamen değiştirmek değil, yalnızca sağlıksız düşünce yapılarını iyileştirmek anlamında kullanılır.

Çeşitli bilinçaltı temizleme yöntemleri bu süreçte bireylerin tam iyileşme göstermesini sağlamak adına kullanılır. Ancak bu yöntemlerin genel bir temizleme etkisi sağladığı iddiası yerine, belirli sorunlar ve hedefler doğrultusunda kullanıldıklarında daha etkili oldukları unutulmamalıdır. NLP, EFT, Meditasyon ve Hipnoterapi gibi temizleme yöntemlerinin ancak spesifik hedefler ile ve kişisel sorunlara yönelik uygulandığında faydalı olabileceği uzmanlar tarafından sıkça vurgulanır. Kişinin olumsuz algıları, ve bu algılara sebep olan inançlar gün yüzüne çıkarılır ve kişinin bu olumsuz inançlarının olumlu biçimde değiştirilmesi hedeflenir. Bu değişim sayesinde birey kendini daha iyi hisseder ve iyileşme sürecinden sonra da birtakım sorunlarını kendi içinde büyütmeden çözümlemeyi öğrenir.

 

Bilinçaltı Temizliği Ne İşe Yarar?

Geçmişi temizleme terapisi olarak da adlandırılan bu yöntem ile, kişinin hem davranışlarında hem de duygu ve düşüncelerinde olumlu değişiklikler yaratmak hedeflenir. Kişi sahip olduğu olumsuz algılarının sebep olduğu inançların farkında olmayabilir. Kişinin bilinçaltında yatan birtakım negatif inançlar bu uygulamalar sayesinde ortaya çıkarılır. Kişi temele inip de içindeki dünyanın farkına vardığında bu inançları tanımlar ve olumsuz olan inançları değiştirmek için gönüllü olur. Hayatında yaşadığı sorunların zihnindeki birtakım basmakalıp fikirlerden kaynaklandığını fark eden birey, bu sorunların çözümünün bilinçaltındaki olumsuzlukları değiştirmekten geçtiğini anlar. Kişiye özel belli yöntemlerden yararlanılarak gerçekleştirilen bilinçaltı temizleme seansı sayesinde bireyler hayatlarında birçok değişiklik yaşarlar. Geçmiş travmaların, yüksek stres ve kaygı gibi olumsuz duyguların iyileştirilmesi kişide duygusal bir hafifleme hali yaratır. Bu duygusal esneklik, bireyin davranışları üzerinde de kendisini belli eder. Yaşam kalitesinde belli bir artış yaşayan birey artık kendisine zarar veren davranışlardan kaçınarak sağlıklı ve hayatına katkı sunan alışkanlıklar edinir.  Olumsuz duygularının esiri olmaktan kurtulan birey, bu temizliğin etkisiyle özgüven ve özsaygısını yeniden kazanır. Özgüvenini kazanan bireyin hayatta aldığı kararlar ve attığı adımlar ise, eskisinden çok daha farklı ve cesurca olacaktır. Tüm bu kararlar ve alışkanlıklar bireyi daha iyi ve daha mutlu ilişkilerin içerisine çekecektir. Birey yaşadığı bu değişikliklerden sonra kendi potansiyelinin farkına varacak ve daha yaratıcı, daha verimli bir hayata kucak açacaktır.

Bilinçaltı Temizleme Yöntemleri Nelerdir?

Bilinçaltı temizleme meditasyon, NLP, EFT, hipnoterapi ve daha birçok teknik yardımı ile yapılabilmektedir. Kişinin yaşamı boyunca zihninin alt katmanlarında depoladığı kendine dair olumsuz yargı ve tutumlar dönüştürülüp olumlandığında kişi bir iyileşme sürecine girer. Bu sürece kişinin yaşantılarını belirleyerek başlamak gerekir. Kişi zihnindeki olumlu ve olumsuz düşünce kalıplarını belirlemelidir ki, neleri değiştirmesi gerektiğini kesin olarak bilsin. Bu süreçte kişinin bilinçaltına atıp üzerini örttüğü yaşantı ve düşünceler ile yüzleşmesi gerekir. Sizi üzen ve kötü deneyimler olarak görüp üzerini örttüğünüz bu deneyimler üzerine gidildikçe üzerinizdeki etkisini kaybetmeye başlar. Zihninizin derinliklerine girip kötü anılar ile yüzleştiğinizde korkmayın. Unutmayın ki, kontrol sizin ellerinizde. Zihninizi rahatsız eden düşüncelerden kurtulmak için size iyi gelen aktiviteler yapın. Profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Bilinçaltı temizleme tekniği zihninizdeki olumsuz düşüncelerden kurtulma noktasında büyük destek sağlayacaktır. Nöro-Linguistik Programlama tekniği yani NLP Uygulayıcı Eğitim ile dil ve iletişimi kullanarak düşünce kalıplarını değiştirmek amacıyla geliştirilmiş bir iyileştirme yöntemidir. EFT dediğimiz teknikte ise, vücudun belirli noktaları uyarılarak kişinin stresini atması sağlanır. Bu teknikler dışında, sanatsal ve yaratıcı faaliyetler, zihinsel farkındalığı arttırıcı meditasyon ve yogalar, günlük tutmak gibi çeşitli aktiviteler de kişinin bilinçaltını arındırması için yararlanılan yöntemlerdir. Bu sürece girmek kişisel gelişiminiz açısından büyük faydalar sağlar ve yaşam kalitenizi artırır. İçinizdeki güzelliklere ve olumlu duygulara odaklanmak size daha mutlu bir yaşamın pencerelerini aralayacaktır. 

Geçmişi Temizleme Terapisi

Geçmişi temizleme terapisi olumsuz ve üstesinden gelemediğimiz yaşantı ve kalıp düşünceleri silmek, temizlemek anlamını taşımaz. Olumsuz ve kötü yaşantılarımız bizim onlara yüklediğimiz anlam dolayısıyla taşıyamayacağımız ve bizi hasta eden bir hal alırlar. Onlarla tekrar tekrar yüzleşip onlara dair algımızı ve bakışımızı değiştirmeliyiz. Geçmişi değiştirmek mümkün olmadığı gibi, geçmişimizi yok saymak da sağlıklı değildir. Geçmiş yaşantılarımıza takılı kalıp bugünümüzü olumsuz etkilemesine izin verirsek bugünümüzü de geçmişimiz gibi kötü yaşantılardan oluşan bir zaman dilimine çevirmiş oluruz. Geçmişi kabullenip bugüne olumlu duygular ile yaklaşmak ise ileride geçmişe baktığımızda güzel yaşantılarımızı hatırlamamıza imkan verir. Temizleme terapisi sayesinde bilinçaltınızda yer edinmiş olumsuz duyguları değiştirebilirsiniz. Zihninizin kontrolünün ellerinizde olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Geçmişinizi değiştiremezsiniz ama geleceğinizi şekillendirebilirsiniz. 

Kişi için bu süreci yaşamak, ilk adımları atmak elbette kolay değildir. Bu süreçte profesyonel desteğin yanı sıra sevdiklerinizin desteği de oldukça önemlidir. 

Hipnoterapi, Duygusal Özgürlük Tekniği, meditasyon ve çeşitli diğer yöntemler ile bu süreci destekliyoruz. Gönüllü olarak çıktığınız bu içsel yolculuğun sonunda ışık olduğunu unutmayın. İçinizdeki olumsuz duyguları iyileştirdiğinizde yeniden doğduğunuzu hissedebilirsiniz. Olumlu duygular zihninize yerleşip hayatınızı kuşattığında çevrenizdeki insanların, yaşadığınız deneyimlerin ve hatta dünyanın bile değiştiğini hissedeceksiniz. Geçmişin yüklerinden kurtulmanın verdiği hafiflik ile yeni hayatınızda daha verimli bir insana dönüşeceksiniz. Bugün de gelecekten baktığınızda geçmişte kalmış olacak. Geçmişinizi ve geleceğinizi olumlu deneyimlerle kuşatmak için bugün harekete geçebilirsiniz.

EĞER SİZDE GEÇMİŞİN YÜKLERİNDEN KURTULMAK, HAYATA FARKLI PERSPEKTİFLERDEN BAKMAK VE EN ÖNEMLİSİ KENDİNİZE YENİDEN GÜVENMEK İSTİYORSANIZ EĞİTİM İÇERİKLERİMİZE GÖZ ATMANIZDA FAYDA VAR.

 

Write a comment

WhatsApp aç
Nasıl yarıdımcı olabilirim?
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?