Toksik ilişkiler, bireyi sağlıksız bir hale getirdiği için kişi doğru bir şekilde düşünüp hislerinin farkına varamaz. Bu ilişkiler uzaktan kendilerini apaçık belli etseler de ilişki içerisindeki kişiler bu ilişkinin zararlı bir hal aldığının farkına hemen varamayabilirler. Veya farkına varsalar bile sahip oldukları bağımlılık hali onların ilişkiyi sonlandırmasını zorlaştırabilir. Toksik ilişkiden ayrılmak aslında oldukça zorlu bir süreçtir. Bu zehirli ilişki kişiyi olduğundan farklı bir noktaya taşımıştır ve kişi bu noktaya gelirken olanların farkında değildir. Bu süreci kişinin tek başına atlatması oldukça zordur ve doğru olan da bu süreçte sosyal çevremizden yardım almaktır. Alınacak profesyonel bir yardım ise kişinin psikolojisinde yaşanan tahribatları onarmak adına oldukça sağlıklı bir çözümdür. İlişkiden kurtulmak için örnek olarak şu adımları uygulayabilir yada eğitim seanslarımıza göz atabilirsiniz.

  1. Duygularınızı açık biçimde değerlendirin ve ilişkinin sizin üzerinizdeki etkilerini tanımlayın. 
  2. İlişkiyi bitirme kararı verdi iseniz bunu nasıl yapacağınızı belirleyin.
  3. Bu süreçte ailenizden ve arkadaşlarınızdan yardım alın.
  4. Profesyonel bir destek süreci sağlıklı biçimde atlatmanıza yardımcı olacaktır. 
  5. Son olarak hatalarınıza üzülmek yerine, onlardan ders çıkarın ve kendinizi affedin.

Toksik İlişkiden Korunma

Toksik ilişkilerden korunmanın ilk şartı, sağlıklı bir ilişkinin dinamiklerini bilmektir. Kişi sahip olduğu tüm ilişkilerinde belli sınırlar koymalıdır. Bireyler sevdikleri insanlarla kurdukları ilişkilerin onlara zarar verebileceğini düşünmezler. Oysa anne babamız ile olan ilişkimiz bile toksik olabilir. Toksik aşk ilişkilerinden korunmak adına ilk olarak sınırlarımızı belirlemeli ve bu sınırlara saygı gösterilmesini sağlamalıyız. Kişinin kendi değerini bilmesi, ilişki içerisinde hak etmediği davranışlarla karşılaşmasını engeller.

İletişim ilişkideki en önemli unsur sayılabilir. Açık iletişim yani duygu ve düşüncelerini sağlıklı biçimde aktarmak yaşanacak kaosu ve çatışmayı engeller. İlişkide kontrolcü ve manipülatif davranışlara karşı dikkatli olmak ilişkide bir tarafın bastırılmasını engeller. Bunların yanı sıra kişinin kendisine zaman ayırması, birilerine bağımlı olmadan birçok aktiviteyi gerçekleştirebilmesi ve içinde bulunduğu ilişkileri düzenli olarak değerlendirmesi toksik ilişkiden korunmak adına oldukça önemli adımlardır. Toksik ilişkiden kurtulmak ve uzak durmak kişiyi daha sağlıklı daha üretken ve daha mutlu biri yapar. Bu anlamda ilişkilerde sağlıklı sınırlar çizmek oldukça önemlidir. 

Toksik İlişki Sonrası

Toksik ilişki içerisinde bulunan bireylerin hayatlarında bu ilişkilerin olumsuz yansımalarına rastlamak kaçınılmazdır. Bu etkiler yalnızca psikolojik sağlık üzerinde değil fiziksel sağlık üzerinde de kendisini göstermektedir. Fiziksel etkilerden söz edecek olursak, başta uyku ile ilgili sorunları sayabiliriz. Bu zararlı ilişkilerin kişiler üzerinde oluşturduğu stres kaynaklı olarak kişide uyku bozukluğu görülebilir. Bağışıklık sistemindeki çöküş, yeme bozuklukları ve beraberinde kiloda aşırı artış veya düşüş gözlenmesi de stres kaynaklı fiziksel etkiler arasında gösterilebilir. Sindirim sorunları, baş ağrısı gibi somatik semptomlar da stres kaynaklı olarak ortaya çıkabilmektedir. 

Toksik ilişki sonrası görülen en yaygın ve en tehlikeli etkileri arasında ise psikolojik problemler yer almaktadır. Depresyon ve anksiyete bu ilişkiler sonrasında en sık yaşanılan psikolojik etkiler arasındadır. Bu iki problem beraberinde birçok duygusal sorunu da tetikleyebilmektedir. Bunların yanı sıra, zararlı ilişkide sürekli karşılaşılan, olumsuz eleştiriler, aşağılamalar ve buna benzer benliği zedeleyici diğer davranışlar kişide özsaygı ve özgüven düşüklüğüne sebep olur. İlişkinin ağır ve zehirli temposu kişide yüksek stres ve tükenmişlik haline sebep olurken toksik ilişki sonrası diğer ilişkilerde güven ve bağlanma problemleri yaşanabilir. 

Psikolojik ve fiziksel etkilerin yanı sıra, sosyal ilişkilerde ve davranışlarda da birçok olumsuz etki karşımıza çıkmaktadır. Bunlar arasından en yaygın olanı ise, kişinin kendisini sosyal çevresinden soyutlaması durumudur ki bu durum da oldukça tehlikelidir. 

Toksik İlişki Sonrası Düşük Benlik Saygısı

Düşük benlik saygısı toksik ilişki içerisindeki bireylerde en sık rastlanan etkiler arasındadır. Toksik ilişki, ilişkinin bireylere duygusal ve psikolojik anlamda zarar verdiği bir ilişki türüdür. Bu ilişki türü manipülasyonlar, güven problemleri ve aşırı kıskançlıklar gibi çeşitli belirtiler ile ilişki içerisinde kendisini göstermektedir. Birey içerisinde bulunduğu bu zararlı ilişkiden kaynaklı olarak düşük benlik saygısı yaşayabilir.

Toksik ilişki sonrası bu duyguyu yaşayan birey, kendini yetersiz ve değersiz hisseder. İlişki içerisindeki aşağılayıcı tavırlar, yersiz eleştiriler, küçümseyici hareketler bu algının oluşmasında etkin bir rol oynar. Düşük benlik algısı kişide birçok olumsuz duyguyu da beraberinde getirir. Özgüven ve özsaygı eksikliği bunlardan ilkidir. Düşük benlik algısına sahip birey, değersiz ve gereksiz bir insan olduğu düşüncesine kapıldığı için kendi değerini bilme şuurundan uzaktır. Yapabileceklerinin farkında olmadığı gibi güzel ve iyi şeyleri de kendisine layık görmez. Zekasından ve karar verme yetisinden de emin olmadığı için kendi başına karar almada zorlanır ve kendisini sürekli olarak ilişki içinde bulunduğu insana veya insanlara bağımlı hisseder.

Bağımlı olduğu kişi kendisi için güvenli bir alan yaratmakta ve kendisi hakkında en doğru kararları vermektedir. Bu düşüncedeki birey bu korunaklı alana zamanla iyice sıkışır ve sosyal çevresinden kendisini soyutlamaya başlar. Başarısızlık korkusu ile boğuşan birey bir işe atılmaktan kaçınır. Tüm bu olumsuz algılar kişiyi daha farklı psikolojik rahatsızlıklara da sevk edebilir.

Eğer sizde bir toksik ilişki mağduru olmuş ve bu duyguları yaşamışsanız Dişil Enerji Eğitimi seanslarımız ile kendini benlik saygınızı yeniden kazanabilir ve özgüveninizin bedeninize tekrar geri dönmesini sağlayabilirsiniz.

Toksik İlişki Sonrası Depresyon ve Anksiyete

Uzun süredir devam eden toksik ilişkiler, bireyin mental sağlığını ciddi miktarda etkileyebilir. Bu durum da depresyon ve anksiyete gibi hastalıkları ortaya çıkarabilir. Bu ilişkilerde sürekli tekrar eden olumsuz eleştiriler, duygusal uzaklık, manipülatif davranışlar ve kişi üzerinde hakimiyet kurma dinamikleri sonucunda özdeğerlerini yitirmeye başlayan birey yalnızlık ve çaresizlik duymaya başlar.

Toksik ilişkiden ayrılmak, bireyi depresyona iterken ilişkideki muğlaklık ve stres seviyesinin artması da anksiyeteye götürür. Birey ruh hali olarak kendini tehdit altında hissedebilir. Bu psikolojik rahatsızlıklar bireyin fiziksel sağlığını da olumsuz yönde etkiler. Bireylerde uyku düzeninin bozulması, iştah kapanması ya da iştah açılması gibi durumlar gözlenebilir. Uykusuzluk ve yeme bozukluğu da yine bireyin başka başka hastalıklara yakalanmasının önünü açar. Bu sağlıksız döngü ilişki iyileşmediği veya sonlanmadığı takdirde sürekli devam eder. Kişi bu döngüyü kırmak ve kurtulmak için öncelikle yaşadığı ilişkinin ve durumların farkına varmalıdır. Sosyal çevreden de kendini soyutlamış olan birey bu süreçte aile ve arkadaş desteğine ihtiyaç duyabilir. Bu süreçte profesyonel yardım almak oldukça önemlidir.

Kişinin toksik aşk ile birlikte aldığı ruhsal ve fiziksel darbeleri onarma sürecinde, profesyonel destek alması daha sağlıklı sonuçlar almak açısından önemlidir. İyileşme sonrasında ise toksik ilişkilerden korunmak için bireyin kendine daha çok zaman ayırması ve ilişkilerinde sınırlar çizmesi sağlıklı olacaktır. Kendi değerinin farkında olan bireyler toksik ilişkilere karşı daha dirençli olabilirler. 

Toksik İlişki Sonrası Travma

Toksik aşk, bireylerin ruh ve beden sağlığında çeşitli olumsuz etkiler meydana gelebilir. İlişki sürecinde yaşanan güven sorunları, kapalı iletişim, kontrolcü tutum ve manipülatif davranışlar bireyi yüksek strese ve çeşitli özgüven problemlerine iter. İlişkilerdeki güç mücadeleleri, saygısız tavırlar, yoğun eleştiriler bireyin özsaygısını yitirmesine sebep olur. Bu ilişkilerdeki tüm zararlı tutum ve davranışlar birey üzerinde olumsuz etkiler yaratır ve bu etkilerden bazıları derin ve kalıcı travmalara dönüşebilir. 

Özellikle gaslighting dediğimiz manipülasyon çeşidi bireyin gerçeklik algısını sorgulamasına ve ciddi yetersizlik duyguları ile baş başa kalmasına sebebiyet verir. Akıl sağlığından şüphe eden mağdur birey, duygularını sorgular ve kendi değeri hakkındaki farkındalığı ister istemez düşüşe uğrar. Bu konumdaki bir birey kendisini sosyal çevresinden soyutlar ve bu durum da bireyi depresyon anksiyete gibi diğer problemlere iter.

 Kendi içine çekilen ve kendi başına kararlar alma konusunda zorlanan kişi hayattaki verimliliğini yitirmeye başlar. Tüm bu psikolojik çöküş bireyde derin ve kalıcı travmalara yol açabilir.

Toksik ilişkiden kurtulma aşamasında yaşadığı travmalar, bireyin kendi başına atlatabilmesi için epey zorlayıcı ve yorucu durumlardır. Bu süreci en sağlıklı biçimde atlatabilmek, toksik ilişkiden kurtulma yolları bulmak adına profesyonel destek almak mühimdir. Kişi bu kalıcı izleri yine kalıcı bir biçimde iyileştirmez, yalnızca üzerini örter ve görmezden gelirse hayatının ilerleyen evrelerinde bu kalıcı travmaların etkileri tekrar gün yüzüne çıkabilir. Kalıcı bir iyileşme için en sağlıklı yol profesyonel destek almaktır. 

Toksik İlişki Sonrası Fiziksel Sağlık Sorunları

Toksik ilişkiden kurtulma sürecinin ardından içinde bulunulan psikolojik stres, fiziksel sağlık sorunlarına da sebebiyet verebilir. Devamlı olarak yaşanan yoğun stres ve kaygı hali, vücutta stres hormonlarının salgılanmasını tetikler. Bu durumun uzun süreli olarak yaşanması, birtakım sağlık problemlerini beraberinde getirebilir.

Artık kronikleşmiş bir hal alan stres durumu, bağışıklığın düşmesine yol açabilir, bu durum da bireyi hastalıklara daha açık bir konuma sokar. Bağışıklık sistemi bu gibi durumlarda, grip gibi enfeksiyonlara daha sık yakalanma riski taşır. Kronik stresin kalp sağlığı üzerinde de bazı sorunlar yaratabildiği görülür. Ayrıca vücutta iltihaplanma seviyesini de yükseltebilen stres durumu, kalp ve damar sağlığını da olumsuz biçimde etkileyebilir.

Uyku problemleri, bu zararlı ilişkiler sonrasında en sık karşılaşılan sağlık sorunlarındandır. Yoğun stres ve kaygının neden olduğu uyku problemleri sebebiyle kronik yorgunluk, ve odaklanma problemleri de ortaya çıkabilir. Yoğun kaygı ve stres, sindirim sistemi üzerinde de çeşitli etkiler göstereblir. Mide ağrısı, sindirim sorunları, bağırsak problemleri gibi durumlar kaygı ve stres ile ilişkilendirilebilir. İlişkinin karmaşıklığından kaynaklı duyulan endişe ve kaygı, mide asidinin artması ile gastrit, ülser, reflü gibi mide problemlerinin nüks etmesine sebebiyet verebilir. 

Toksik ilişki sonrası yaşanabilecek olan fiziksel sağlık sorunlarını onarmak için, yaşam tarzının sağlıklı biçimde yeniden düzenlenmesi önemlidir. Egzersiz, düzenli uyku ve doğru beslenme bu süreçte bireyin fiziksel sağlığına yeniden kavuşması adına oldukça büyük bir önem taşır. 

Toksik İlişki Sonrası Sosyal İzolasyon

Toksik ilişki süreci ve toksik ilişkiden ayrılmak, sosyal hayat ve diğer ilişkiler üzerinde de  bazı etkiler bırakabilir. Özellikle bu tür ilişkiler sürerken, bireyler kendilerini sosyal bir izolasyonun içinde bulabilir. Bu kendini çevreden soyutlama hali, genel sağlık ve ruh hali üzerinde olumsuz bazı etkileri tetikleyebilir.

Toksik aşk ilişkilerinde sergilenen manipülasyon, kontrolcülük ve güvensizlik gibi davranış biçimleri bireyin diğer insanlarla olan bağlarını zayıflatabilir. Birey zamanla farkında olmadan sosyal çevresinden uzaklaşır. Manipülatif davranışlarda bulunan bireyler partnerlerinin hayatlarını kontrol altında tutmak adına onların arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkilerini kısıtlamaya yönelik davranışlarda bulunabilir. Partnerinin sevgi ve onayına ihtiyaç duyan birey, bu noktada sosyal çevresinden uzaklaşır. Sosyal izolasyon, kendini yakın çevreden bile soyutlama hali bireyde özsaygının azalması ve yalnızlık duygularını tetikler. Bu sosyal çevreden uzaklaşma hali, kişiyi hayattaki zor anlarında yalnız başına kalmaya mahkum edebilir. Hayatındaki zorlukları tek başına göğüsleyemeyen birey depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıklarla baş başa kalır.

Sosyal izolasyon, bir süre sonra kişinin sosyal becerilerinin de zayıflamasına neden olur. Kişi gündelik bir işini halletmek için bile sosyal bir ortamda bulunmak istemez. Bu durum, kişinin kendini sosyal etkileşimlerden tamamen soyutlamasına yol açabilir. Toksik ilişkiden kurtulma yolları aramak ve sürecini sonlandırdıktan sonra kişinin sağlıklı yaşam şartlarına tekrar dönebilmek için sosyal bağlarını yeniden güçlendirmesi gerekir. Zayıflayan sosyal ilişkilerin tekrar güçlendirilmesi, zararlı ilişkinin açtığı yaraları onarmak adına oldukça önemlidir.

Toksik İlişkiden Kurtulma Yolları

Toksik ilişkiler, ruhsal ve duygusal açıdan büyük zararlar verebilen, kişinin özgüvenini ve benlik saygısını zedeleyen ilişkilerdir. Toksik ilişkiden kurtulmak, ilk bakışta zor görünse de, bazı adımları izleyerek ve doğru desteği alarak mümkündür. Partnerinizin sizi sürekli eleştirmesi ve aşağılaması, kontrolcü ve manipülatif davranışlar sergilemesi, yalan ve hatta aldatmaya başvurması, saygısızlık ve değer görmemeye başlamanız, duygusal şantaja uğramanız ve son olarak en acısı fiziksel şiddete uğramanız ne yazık ki toksik ilişki yaşadığınızın ve biran önce toksik ilişkiden kurtulmak gerektiğinizin belirtileridir.

Toksik ilişkiden kurtulma yolları ilk olarak Kabullenme ile başlar.

İlk adım, ilişkinin toksik olduğunu ve size zarar verdiğini kabullenmektir. Bu gerçeği kabullenmeden, değişim için adım atmanız zordur. 

Sınır Koyma

Kendinize ve partnerinize sınırlar koymanız önemlidir. Hangi davranışların kabul edilemez olduğunu ve ne kadar tahammül edeceğinizi açıkça belirtin.

Destek Almak

Aileniz, arkadaşlarınız veya bir terapist gibi güvendiğiniz kişilerden destek almaktan çekinmeyin. Yaşadıklarınızı paylaşmak ve duygularınızı ifade etmek, iyileşme sürecinde size yardımcı olacaktır. 

Ayrılma Kararı Vermek

Eğer ilişkiyi düzeltmek için tüm çabalarınıza rağmen bir gelişme yoksa, ayrılma kararı almanız en doğrusu olacaktır. Bu karar zor olsa da, uzun vadede size huzur ve mutluluk getirecektir.

Kendinize Zaman Ayırmak

Ayrıldıktan sonra, kendinize zaman ayırmanız ve iyileşmeniz için gereken adımları atmanız önemlidir. Sevdiğiniz aktivitelerle uğraşın, yeni hobiler edinin ve kendinize özen gösterin.

Profesyonel Yardım Almak:

Eğer yaşadığınız duygularla başa çıkmakta zorlanıyorsanız, bir terapistten profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Terapist, duygularınızı anlamanıza, sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmenize ve özgüveninizi yeniden kazanmanıza yardımcı olacaktır. Toksik ilişkilerden kurtulmak kolay değildir, ancak imkansız da değildir. Doğru adımları izleyerek ve gerekli desteği alarak bu zorluğun üstesinden gelebilir ve daha mutlu bir hayat kurabilirsiniz.

Bu konuda NLP Uygulayıcı Eğitim İçeriği seanslarımız bu süreçte size yardımcı olabilir, toksik ilişki öncesi ve sonrasında yaşanan duygu durumları ile baş etmenize yardımcı olabiliriz. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Unutmayın, Siz Değerli ve Saygı Görmeyi Hak Eden Bir Bireysiniz. 

 

1 Comment

Write a comment

WhatsApp aç
Nasıl yarıdımcı olabilirim?
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?