NLP Beyin Dili Programlama, insanların günlük yaşamda zorlandıkları yada başarı elde etmek istedikleri durumlarda duygu, düşünce, dil ve davranışlarını anlama ve yönetebilme becerisi kazanma pratiğidir. Kişisel gelişim ve psikoterapi yöntemi olan Beyin dili programlama, özgüveni geliştirmek, belirlenen hedefe ulaşmak, stresi yönetmek ve sosyal çevre ile daha iyi iletişim kurabilmek konularında yardımcı olan bir metodoloji sunar.

NLP’nin temel unsurlarından biri, etrafımızdaki dünyadan beş duyumuz aracılığıyla elde edilen bilgileri filtreleme ve algılama şeklimizi öğrenerek zihin dünyamızdaki benzersiz  yeni içsel zihinsel haritalar oluşturmaktır. 

 

NÖRO;

Her birey, duyusal verileri işleyen, hareketleri kontrol eden, düşünce, duygu ve anıları oluşturan, sinir sisteminin temel birimi olan Nöronlar yoluyla kendi benzersiz zihinsel filtreleme sistemini oluşturur. İlk zihinsel haritamız, nörolojik analiz sonucu oluşan içsel imgeler, sesler, dokunsal farkındalık, içsel duyumlar, tatlar ve kokulardan oluşur.

DİL;

Daha sonra dış dünyadan edinilen bilgilere kendi düşünce dünyamızda anlamlar yükleriz. Bu içsel imgelere, seslere ve duygulara, tatlara ve kokulara dil atayarak ve ses vererek ikinci zihinsel haritamızı oluştururuz. Böylece günlük hayattaki bilinçli farkındalığımızın Dil Haritasını çıkarmış oluruz.

PROGRAMLAMA

Duygu, düşünce, imge, ses ile Nörolojik filtreleme işlemlerinden geçen ve beraberinde gelen dilsel haritanın bir sonucu olarak ortaya çıkan davranışsal durumlarına da programlama denilmektedir.

NLP Tarihçesi

Neuro Linguistic Programming, hayatına 1970’lerin başlarında Santa Cruz, California Üniversitesi’nden Doçent John Grinder’ın lisans öğrencisi Richard Bandler ile birlikte çalışmasıyla başladı. Her iki kişi de  başarılı ve zeki insanların  davranış kalıplarını modelleyerek  benzer mükemmel sonuçlar elde etmeyi planlamışlardır. 

Nlp’de Modelleme, NLP’nin temel stratejisidir. Bu belirli bir alanda mükemmel olan bir bireyin dil yapısını ve davranış kalıplarını çıkarma ve çoğaltma sürecidir.

Grinder ve Bandler NLP çalışmalarına  üç kişiyi, Fritz Perls, Virginia Satir ve Milton Erickson’u modelleyerek başladılar. Bu  başarılı dahiler, psikoloji alanında çalışan profesyonel değişim aktivistler olarak göze çarpıyordu. Üç dahi, Perls, Satir ve Erickson, mükemmel ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiler. Dahiler, Grinder ve Bandler’a davranışlarının bilinçli bir tanımını sunmadılar. Modelleyiciler (Grinder ve Bandler), dahilerin doğasında var olan modellemeyi özümsediler. Çalışmalarının sonuçlarını dilbilgisi kalıplarını kullanarak dile dayalı modellerde kodladılar. NLP Modelleme sayesinde Grinder ve Bandler dahilerin  becerilerini açıkça ortaya çıkararak NLP sistemini ifade ettiler. 1975 yılında Grinder ve Bandler ilk iki NLP modelini “Structure of Magic I ve II” ciltlerinde dünyaya sundular.

Beyin Dili Programlama Neler Yapar?

Bir NLP uygulayıcı eğitim içeriği becerilerini bireyler, gruplar veya şirketler ve hatta küresel kuruluşlar ve hükümetlerle çalışan bir değişim temsilcisi olarak kullanabilir. Bir teknoloji olarak NLP, bireylerde ve gruplarda hızlı ve verimli değişimi teşvik etme konusunda inanılmaz bir geçmişe sahiptir.

Pek çok insan, seçtikleri alanda daha etkili olmalarına yardımcı olmak için NLP’yi öğrenmeyi tercih eder. Nlp Modelleri, eğitim, ekip oluşturma, satış, pazarlama, kişisel gelişim, liderlik ve koçluk gibi çok çeşitli alanlardan geniş bir uygulama alanında kullanılabilir. İnsan etkileşiminin ve büyüme potansiyelinin olduğu her yerde, performansı geliştirmek ve artırmak için NLP beyin dili programlama eğitimlerine başvurulabilir. 

Beyin Dili Programlama Ne İşe Yarar?

Beyin dili programlama kişisel gelişim, çalışma hayatı, satış, yönetim, koçluk, iletişim gibi başlıklar olmak üzere  multidisipliner alanlarda  çok başarılı çalışmalar sunmaktadır.

Bir NLP Uygulayıcısı, becerilerini bireyler, gruplar veya şirketler ve hatta küresel kuruluşlar ve kurumlarla çalışan bir değişim temsilcisi olarak kullanabilir. Bir teknoloji olarak NLP, bireylerde ve gruplarda hızlı ve verimli değişimi teşvik etme konusunda inanılmaz bir geçmişe sahiptir.

Başarılı pek çok insan, seçtikleri alanda daha etkili olmalarına yardımcı olmak için NLP’yi öğrenmeyi tercih ediyor.  Nlp Modelleri, eğitim, ekip oluşturma, satış, pazarlama, kişisel gelişim, liderlik ve koçluk gibi çok çeşitli alanlardan geniş bir uygulama alanında kullanılabilmektedir. İnsan etkileşiminin ve büyüme potansiyelinin olduğu her yerde, performansı geliştirmek ve artırmak için NLP çok farklı araçlar sunmaktadır.

NLP artık uzman NLP konuları, psikoloji, satış, müzakere, yönetim, ebeveynlik ve hızlandırılmış öğrenme gibi konularda 1000’den fazla eğitim kitabında yer almaktadır. Uzman NLP Eğitmenlerinin ev sahipliğinde dünya çapında her yıl 20 .000’den fazla kişiye eğitim veren binlerce halka açık NLP semineri vardır.

 Kurumsal Kapasite artırımı ve nitelikli personel eğitim seminerlerinin çoğu artık NLP’ içweiği sunmaktadır. Bu da on binlerce kişinin NLP’yi nasıl kullanacağını öğrenmesi anlamına geliyor ve bu rakam her yıl gözle görülür şekilde  artıyor.

Bunlarla birlikte; kişisel gelişim açısından sağladığı faydalar hakkında birkaç konuyu  vurgulamak gerekirse şunları ifade edebiliriz?

NLP araçları  ile bireyin daha önceden oluşturduğu olumsuz şemaları fark etmesini, bu şemalar ile ilgili yeniden çerçeve oluşturması sağlanabilir. Bireylerin sosyal kaygı, fobiler ve korkular gibi konularda iyileşme sağlanabilir. Bireyin zihinsel sistemindeki iç temsillerden oluşan olumsuz duygu ve düşüncelerin etki düzeyi nlp teknikleri ile çalışılarak ortadan kaldırılabilir. İletişim için doğru dil kullanımı, dildeki çarpıtmalar, genellemeler ve silmeler gibi dil iletişim sorunları için yeni ve etkili çözümleri kullanmarını sağlar.

Write a comment

WhatsApp aç
Nasıl yarıdımcı olabilirim?
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?